Меню
Your Cart

Общи условия за ползване

Общи разпоредби

Чл.1.1 Чрез САЙТА tapetionline.bg "Топ Реставрейшън тим" ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост , бл.325 с ЕИК: 175270669, ДДС Номер BG175270669, тел +359 889 719 272, имейл адрес info@tapetionline.bg, предлага за продажба стоки, с основни характеристики посочени непосредствено до всяка от стоките в продуктовата част на "САЙТА".

Чл.1.2 С настоящите общи условия се уреждат отношенията между "Топ Реставрейшън тим" ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТA, наричано по-надолу "ПОТРЕБИТЕЛ". Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:

   -отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТA и

   -отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на САЙТA.

Чл.1.3 tapetionline.eu си запазва правото да променя цените без предизвестие, както и да коригира сгрешени параметри.

Чл.1.4 Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.


Чл.1.5 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя Продукти на КЛИЕНТИТЕ си, посредством Интернет магазина- tapetionline.bg 
Тези условия обвързват всички Клиенти. С отваряне на страницата на електронния магазин tapetionline.bg  ,КЛИЕНТЪТ се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

Чл.1.6 Продуктите, които се намират на  страницата на tapetionline.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата гама на ТЪРГОВЕЦА. 

Чл.1.7 След маркиране на бутона " купи ", Клиентите се съгласяват да закупят продукти, намиращи се в електронната количка. 
Това действие има правно обвързваща сила. КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката си с обаждане и с получаване на това потвърждение се приема, че договорът е сключен.

 

Чл.1.8 Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на tapetionline.bg, съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.1. "Топ Реставрейшън тим" ЕООД притежава правата върху целия уеб сайт https: tapetionline.bg  в това число и публикувания на него снимков материал, модели, съдържание и всеки отделен елемент от него. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от страна на "Топ Реставрейшън тим" ЕООД, нарушителите подлежат на санкции, съгласно Закона за авторско право и сродните му права.

Чл.2.Ако потребител на сайта доброволно изпрати идея, предложение и др. подобни, ще се счита, че предоставя правата върху тях на "Топ Реставрейшън тим" ЕООД и последния може да ги ползва без да дължи обезщетение или компенсация затова под каквато и да е форма.

Чл.3. (1 ) В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми tapetionline.bg , както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.
          (2) При отказ от поръчката tapetionline.bg  се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 работни дни.

Чл.4. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми tapetionline.bg и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса от който е била изпратена от производителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Чл.5. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.

Чл.6. Цветовете на стоките, показани в сайта www.tapetionline.bg  зависят от настройките на Вашия монитор

https://www.youtube.com/watch?v=URRW693y9zI