Предоставените от клиентите лични данни на tapetionline.bg  (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използувани единствено и само във връзка и нуждите на  договорните отношения на страните и в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (чийто абонамент можете да отмените по всяко време), спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Нomedecorlux.eu се задължава да не предоставя личните Ви данни под никаква форма на трети лица нито да ги използува за различни от горепосочените цели.